Lotil sem se izdelave ventilatorja za odganjanje dima, ki nastane med spajkanjem. Ker pa mi hitrost računalniškega ventilatorja ni bila všeč, sem naredil preprosto vezje, ki prek PWM-ja kontrolira hitrost vrtenja ventilatorja. Glavni del vezja je dobro znan osem pinski časovnik NE555, z nekaj dodatnimi elementi lahko reguliramo hitrost vrtenja ventilatorja, jakost svetenja žarnice ali LED diod…

Z uporom R1, potenciometrom R3 in kondenzatorjem C1 nastavljamo frekvenco izhodnega pravokotnega signala. Bazni upor R2 omejuje tok skozi bazo tranzistorja, na katerega je priključen porabnik – ventilator. Poleg stikala je nameščena signalna LED dioda, ki sveti v času delovanja vezja. S potenciometrom R3 nastavljamo širino izhodnega impulza, frekvenca se pri tem ne spreminja (glej slike spodaj), s tem spreminjamo srednjo vrednost signala in posledično tudi hitrost vrtenja ventilatorja. Frekvenca pravokotnega signala je 170Hz, širino pulza pa lahko nastavljamo v mejah med 2 in 100%. Med spreminjanjem širine pulza se frekvenca spreminja v območju +-5Hz.

Tranzistor 2N2219 spusti skozi sebe tok do 600mA a le pod pogojem, da ima na sebi primerno hladilno telo.  Ker sem uporabil ventilator, ki za svoje delovanje potrebuje 160mA toka, hladila nisem uporabil.

Spodaj si lahko snamete shemo ter predlogo tiskanega vezja.

 

Shema

Predloga tiskanega vezja

Montažni načrt