Izdelate si lahko zelo preprost enokanalen light show. Če je preprost, še ne pomeni da je slab ali narejen za žarnice z majhnimi močmi. Tole majhno vezje lahko poganja do 500W žarnice. Iz manjšega ojačevalnika na vhod vezja pripeljemo avdio signal, ki gre prek napetostnega delilnika na vhod optospojnika (optotriak). S trim potenciometrom nastavljamo občutljivost vezja oz. mejo, pri kateri začne triak prevajati, ta mora biti minimalno 2,2-2,5V. Porabnik je galvansko ločen s krmilnim delom vezja, zato ni strahu da bi ob morebitni napaki poškodovali avdio vir. Na triak je potrebno namestiti manjše hladilno telo, lahko je HR104/28 ali kaj podobnega. Na slikah spodaj boste videli da sem najprej žarnico napajal iz transformatorja (sekundarna napetost 12V), ki je bil priključen na tiskano vezje, primar transformatorja je bil vezan na omrežno napetost 230V. Na drugih slikah pa sem pripeljal omrežno napetost na tiskano vezje, ter iz vezja napajal transformator, na katerega je bila vezana žarnica. Iz tega je razvidno da je lahko napetost na porabniku med 0 in 230V.

 

Spodaj si lahko snamete shemo in predlogo tiskanega vezja.

 

Shema

Predloga tiskanega vezja

Montažni načrt