To je avdio ojačevalnik malih moči, 3.5W/4R ali 2W/8R. Projekt je primeren za začetnike, ki si želijo prvega stika z elektroniko. Napajanje naj bo med 8 in 18V. Recimo, lahko uporabite odslužen akumulator motorja ali baterijske vrtalke.

Na shemi so podane vrednosti posameznih elementov. Potrebno je paziti da je potenciometer za glasnost 47k logaritemski. Vsi upori so ogljenoplastni (razen R4) in to 1/4W 5%. Upor R4 je metaloplasten, kar pomeni da je njegova toleranca 1%. Pri izbiri elementov bodite natančni in naj bodo vrednosti elementov čim bolj podobne vrednostim podanim zgoraj. Montažni načrt je v merilu 3:1, zaradi preglednosti. Sledite montažnemu načrtu in prispajkajte elemente na tiskanino. Montažni načrt je gledan iz strani elementov. Pozorni moramo biti na mostiček (rdeča povezava) naj ne bo pretanek! Na IC TDA2003 namestimo še hladilno telo, zaradi boljšega hlajenja, med hladilno telo in TDA je treba dali sljudno podloško in pasto.
Tiskano vezje (TIV): Tiskano vezje sem namerno risal robustno, da bodo tudi tisti, ki niso vešči spajkala nemoteno spajkali. Pozorni moramo biti na tisti mostiček, kot sem že pri montažnem načrtu omenil. Tiskanina je v prilogi in je v merilu 1:1. Predloga tiskanega vezja ni zrcaljena. Naj vam bo napis na tiskanini za orijentacijo, saj mora biti ta normalno berljiv.

Kosovnica: 
-R1 470R
-R2 4.7R
-R3 100R
-R4 1R kovinoplastni
-C1 8.2nF
-C2 100nF
-C3 100nF
-C4 10uF elektrolit
-C5 470uF elektrolit
-C6 1000uF elektrolit
-C7 1000uF elektrolit
-IC TDA2003
-POT 47k LOG
-Napajanje 8-18V (0.5A)
-Manjše hladilno telo

Shema

Predloga tiskanega vezja

Montažni načrt